För att främja återhämtning och utveckling i länet under den pågående pandemin utlyser Region Sörmland en tillfällig möjlighet att söka omställningscheckar för projekt inom marknadsföring och/eller digital omställning.

Har ditt företag behov av att köpa externa tjänster inom marknadsföring och digital omställning i höst? I så fall kan du utnyttja detta omställningsstöd från region Sörmland.

Exempel på vad stödet kan användas till är:
• Konsultkostnader för framtagande av exempelvis marknads-, kommunikationsplan alternativt grafiskt material
• Genomförande av digital strategi
• Utveckling av webbshop
• Utveckling av mobilapplikation
• Byråkostnader för till exempel sökordsoptimering
• Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet
• Affärsmodellsutveckling
• Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten
• Kartlägga potential och ta fram strategi för cirkulära flöden/affärsmodell.
• Påbörja genomförande av utarbetade strategier för cirkularitet.

Ansökningsmöjligheten är öppen mellan 20 augusti-17 september och gäller för sörmländska små- och medelstora företag. Ni kan ansöka om stöd på 30 000 kr till 150 000 kr. Stödet gäller 80% av godkända kostnader, resterande 20% av kostnaderna skall företaget självt bidra med. Projekten ska utföras innan 2021-12-05.

Läs mer hos Region Sörmland >>

Vill du snacka vidare om detta?

Kontakta oss!