Eskilstuna gör Evolution

Evolution är en långsam process där organismer utvecklas från generation till generation. Det är det som stegvis förädlar och skapar något som är lite bättre än vad det var från början.

Eskilstunabon är inte den som väntar. Istället sker ständigt förändring och förädling. Utvecklingen drivs på och tillsammans hjälps man åt att utveckla bygden. Eskilstuna gör evolution!

När vi introducerade Eskilstunas nya platsvarumärke lämnade vi landet lagom långt bakom oss. Vi skapade något som framhäver stadens allra största fördel – den starka och snabba utvecklingen. Koncept i all ära, men det bästa med denna (r)evolution är att den används av både kommun och projekt inom näringslivet.