När PRO i maj skulle verkställa sin aktion kring frågan kontanternas vara eller icke vara, fick vi uppdraget att hjälpa dem. I uppdraget ingick att sätta upp en kampanjsida och driva trafik via PRO:s ägda kanaler som webbplats och Facebook. Ett passande kanalval, då syftet var att snabbt sprida budskapet och väcka opinion.

“Med rätt valda kanaler har vi hjälpt PRO att göra sin röst hörd! Trots väldigt kort om tid och en liten budget har vi nått ut brett och fått ett fantastiskt resultat som visar att pensionärerna inte sitter tyst” säger Linda Furuskog, projektledare på Happify

Samtidigt som PRO med sina 400.000 medlemmar snabbt mobiliserade på gator och torg med pennor i högsta hugg, signerade på kort tid tusentals människor den digitala namninsamlingen.

“Till dags dato har vi totalt samlat in 139.064 unika namnunderskrifter som vi överlämnade till finansmarknadsministern, Per Bolund”, säger Lisen Garback, kommunikationsansvarig hos PRO.

LÄS MER
Artikel på SVT.se
Artikel på Aftonbladet.se
Artikel på PRO.se